Triticale, een kruising tussen durum tarwe en rogge, is een belangrijk veevoedergewas in Europa.

Triticale veredeling

Triticale is een graangewas dat voornamelijk wordt gebruikt voor veevoer. Andere gebruiksdoeleinden zijn ook ethanol productie en biomassavergisting.Teeltgebieden liggen veelal in Polen, Duitsland en Frankrijk. In Nederland wordt triticale niet veel geteeld.

Triticale komt voort uit een kruising van harde tarwe met rogge. Dit levert een robuust gewas op met hoge opbrengst en veel droogte- en ziekteresistenties.

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw wordt in Emmeloord gewerkt aan de veredeling van triticale. Een uitgekiend veredelingsschema in combinatie met een brede beproeving op vele locaties in Europa heeft ervoor gezorgd dat triticale een belangrijk gewas is voor Lantmännen Seed.

Belangrijke eigenschappen waaraan gewerkt wordt zijn naast hoge opbrengsten, resistentie tegen belangrijke ziekten zoals gele roest en meeldauw. Daarnaast zijn strovastheid, schotgevoeligheid en vroegheid belangrijke eigenschappen.


Hiervoor worden uit 200 kruisingen op verschillende locaties in totaal zo'n 6000 verschillende lijnen geselecteerd. Dit aantal wordt in drie generaties terug gebracht tot 60 lijnen die op grote schaal in heel Europa worden getest. Hiervan blijven dan weer 20 kandidaten over voor aanmelding op de rassenlijst. Uiteindelijk worden er jaarlijks drie tot vier rassen aangemeld.

Huidige bekende rassen van ons zijn: LOMBARDO, AGOSTINO, BAROLO en KAULOS. Recente op de lijst geplaatste rassen zijn: CEDRICO, CAPPRICIA, TEMUCO en LUMACO. Voor de vermarkting van onze rassen verwijzen wij u graag naar de site van  Lantmannen Seed.