Het aardappelkweekprogramma

Het aardappelprogramma van Lantmännen Seed richt zich vooral op de tafel aardappelmarkt van Zuid-Europa en Noord-Afrika en op aardappelen voor de frietindustrie. Daarnaast zijn we bezig met markten voor ‘salad’, ’fijnvallend’ en ‘baker’. We ontwikkelen geen aardappelen voor chips of zetmeel. Elk jaar start met het maken van ongeveer 250 kruisingen. Uiteindelijk zaaien we ongeveer 60.000 zaden. De zaden worden in eigen kas opgekweekt, en van elk plantje wordt een enkel knolletje geoogst. Dit worden de eerstejaars klonen genoemd. 

In totaal worden het jaar erop 40.000 knollen op het eigen bedrijf uitgepoot. Als deze planten worden geoogst wordt direct vastgesteld welke blijven en welke afvallen. Hierbij wordt alleen gekeken naar knoluiterlijk, zoals vorm, kleur, grofte en sortering. Van de ongeveer 5000 overgebleven selecties worden zes knollen aangehouden. Deze zes knollen worden het jaar erop weer uitgepoot en weer wordt direct bij de oogst vastgesteld welke blijven en welke niet. Van zo’n 800 selecties worden veertig knollen geoogst en deze worden het jaar erop als derdejaars beproefd. Een deel van de veertig knollen wordt gebruikt om verder te vermeerderen en een deel wordt gebruikt voor enkele kleine opbrengstproeven. Na de oogst worden monsters gekookt en gefrituurd en het zetmeelgehalte wordt bepaald.


Ongeveer 200 selecties worden gekozen om verder beproefd te worden, vanaf nu in samenwerking met Agrico. Deze gezamenlijke beproeving duurt zes jaar. Elk jaar wordt geselecteerd op alle mogelijke eigenschappen en vallen de minder goed presterende selecties af. De opbrengst moet goed zijn en de kwaliteit moet kloppen. Droogte resistentie, sterke huid (geen oogstbeschadiging), bewaarbaarheid, virus resistentie zijn ook allemaal belangrijk. We doen veel moeite om hoge resistentie tegen aardappelziekte (phytophtora) en aardappelmoeheid (cystenaaltjes) in de nieuwe rassen in te kruisen.


Na zes jaar beproeven, wordt besloten of een selectie wordt aangemeld voor de rassenlijst en kwekersrecht wordt aangevraagd. Soms is dat één selectie, soms zijn het er meer, maar vaak is er geen aanmeldingswaardige kandidaat overgebleven.

Een aangemelde selectie wordt grootschalig vermeerderd en Agrico zal de verdere markintroductie en commercialisering voor zijn rekening nemen.

Rassen die uit ons programma komen, kwekersrecht hebben en door Agrico worden verkocht, zijn AGATA, FONTANE, ALMERA, PERLO, SPECTRA, ADATO, CORAZON, PRINCE, JACKY en ROUSSEAU. Onlangs aangemeld en nog in de procedures zijn SALVADOR, AGOSTINO, THALIA en STACY. Ga voor meer informatie naar www.agrico.nl.