Over Lantmännen Seed

Lantmännen Seed BV is een aardappel- en granen veredelingsbedrijf. We zijn een dochterbedrijf van de Zweedse boerencoöperatie Lantmännen. Er wordt gewerkt aan rassenontwikkeling bij aardappel en triticale. 

De geschiedenis van ons kweekbedrijf begint in 1949. Rijksdienst Domeinen was druk bezig met het ontwikkelen van de Noordoostpolder, en in dit jaar werd onder andere het bedrijf aan de Kleiweg 9 opgeleverd. Firma Geertsema, een zadenhandel in Groningen, werd de eerste pachter en begon er een kweekbedrijf voor granen. Er werd met name gewerkt aan winter- en zomertarwe. Aanvankelijk werden lijnen van buitenlandse kwekers getest, om zo alleen de allerbeste te vinden voor commercialisatie. Maar in 1949 werd ook begonnen met eigen kweekwerk. Bekende wintertarwe rassen uit de jaren ‘50 en '60 waren Carsten VI, Heine VII en zomertarwe Peko. Later kwam wintertarwe rassen Caribo en Okapi.

Er werd op kleine schaal, hobbymatig, begonnen met aardappelveredeling. Nadat succesvolle rassen werden gevonden, groeide het programma in de loop van de jaren uit tot een professioneel programma. Bekende rassen waren Tombola, Tanja, Resy, Ajax.

In 1984 nam het Zweedse kweek- en zaadbedrijf Weibull Geertsema over. Enkele jaren daarna werd de zaadhandel in Groningen gesloten, maar het kweekbedrijf werd geïntegreerd in de Weibull groep. Vanaf 1984 werd ook gewerkt aan triticale en zomer- en wintergerst.

In 1993 kwam een fusie tot stand tussen Weibull en Svalöf. Svalöf was een Zweeds semi-overheid kweekinstituut. Vanaf toen werd van ‘Emmeloord’ meer specialisatie gevraagd. men besloot alleen met triticale en aardappelen door te gaan. Het nieuwe bedrijf Svalöf Weibull werd een 100% dochter van de Zweedse landbouwcoöperatie Lantmännen. Svalöf Weibull kreeg drie keer een nieuwe naam: in 2004 SW Seed, in 2009 Lantmännen SW Seed en in 2020 Lantmännen Seed.

Het bedrijf bestaat uit 48 hectare kleigrond die mooi homogeen en vlak is. Er werken acht mensen.